Ideaal eHealth platform voor huisarts en POH-GGZ

Binnen de huisartsenpraktijk is er continu de uitdaging om goede zorg te leveren in een beperkte beschikbare contacttijd. MyMindspace speelt daarop in door het zorgproces te ondersteunen met administratieve en zorginhoudelijke tools. Voor gebruik door huisarts en POH-GGZ is er een speciaal MyMindspace pakket. Dit heeft alle mogelijkheden die MyMindspace biedt in het Expert pakket plus diverse extra voorzieningen zoals hieronder beschreven.

Patiënt aanmelden vanuit het HIS

MyMindspace heeft koppelingen met alle bekende HISsen. U hoeft patiënten niet apart in te voeren in MyMindspace, de aanmelding doet u met enkele klikken direct vanuit het HIS. Hierbij kan een standaard welkomstbericht en een (triage) vragenlijst al automatisch meegestuurd worden, zodat de patiënt direct aan de slag kan.

Triage vragenlijst

De BOI (Beslissingsondersteunend Instrument) is speciaal door zorgIQ ontwikkeld voor gebruik als screener binnen de huisartsenpraktijk. Als basis van de BOI dienen de vragenlijsten 4DKL, DSM-5-SR, Context vragenlijst en Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). De BOI kan door de patiënt in 10-15 minuten ingevuld worden. Resultaten ziet u op het scherm en in een PDF rapportage.

Verwijshulp

Met de zorgIQ verwijshulp kunt u snel beslissen waar de patiënt het beste behandeld kan worden: binnen de huisartsenpraktijk of binnen de GGZ na doorverwijzing, e.e.a. conform het verwijsmodel zoals beschreven in het HHM rapport (2013). Op basis van de gegeven antwoorden in de BOI worden 5 verwijscriteria automatisch berekend:

  1. Vermoeden DSM-benoemde stoornis
  2. Ernst problematiek
  3. Risico
  4. Complexiteit
  5. Beloop klachten

U kunt zowel de verwijscriteria als het uiteindelijk verwijsadvies aanpassen zodat deze passen bij uw klinisch oordeel. Mogelijke uitkomsten voor het echelonadvies zijn:

-Geen ZVW zorg, patënt eventueel adviseren in zelfzorgmogelijkheden

-Huisartsenzorg / POH-GGZ

-Basis GGZ

-Specialistische GGZ

Het in MyMindspace gegenereerde verwijsadvies wordt geregistreerd en teruggekoppeld naar het HIS.

Verslaglegging en SOEP rapportage

In de module Verslaglegging van MyMindspace kunt u een dossier aanleggen met b.v. sessieverslagen. U kunt ook SOEP rapportages maken incl. de benodigde NHG codes en deze terugkoppelen naar het HIS.

Consultatie en verwijzing

U kunt een collega om advies vragen in de module Consultatie. De collega krijgt tijdelijk toegang tot het MyMindspace traject van de patiënt en laat een consultatieverslag achter. Patiënten kunnen in de module Verwijzing doorverwezen worden naar b.v. een psycholoog of psychotherapeut. Hierbij wordt een volledige verwijsbrief aangemaakt.

Inhoudelijke zorg en begeleiding

In het huisartsenpakket heeft u de beschikking over alle mogelijkheden van het meest uitgebreide MyMindspace pakket: MMS Expert.

– Veilige communicatie

– Vragenlijsten (zie QuestPro testaanbod)

– Meer dan 20 zorgprogramma’s

– Zelfbouw van opdrachten, oefeningen, programma’s

– Module To-do om opdrachten/huiswerk klaar te zetten

– Diverse handige tools: Journaal, Stemmingsmeter, Stressmeter, Energiemeter, Slaap-waak kalender

– Alles is flexibel in te zetten, u levert zorg op maat