Méér dan een eHealth platform voor huisarts en POH-GGZ

Binnen de huisartsenpraktijk is er continu de uitdaging om goede zorg te leveren in een beperkte beschikbare contacttijd. MyMindspace speelt daarop in door het zorgproces te ondersteunen met administratieve en zorginhoudelijke tools en uitgebreide HIS koppeling. Het triageproces wordt vereenvoudigd door inzet van een screening vragenlijst en verwijshulp. Voor behandeling van patiënten heeft de huisarts/POH-GGZ de beschikking over alle mogelijkheden die MyMindspace biedt in het Compleet pakket .

ehealth voor huisartsen huisartspraktijken praktijk poh ggz e-health e mental health

Patiënt aanmelden vanuit het HIS

MyMindspace heeft koppelingen met alle bekende HISsen. Je hoeft patiënten niet apart in te voeren in MyMindspace, de aanmelding doe je met enkele klikken direct vanuit het HIS. Hierbij kan een standaard welkomstbericht en een triage vragenlijst (BOI, 4DKL, OQ45) al automatisch meegestuurd worden, zodat de patiënt direct aan de slag kan.

Triage vragenlijst

De BOI (Beslissingsondersteunend Instrument) is ontwikkeld voor gebruik als screener binnen de huisartsenpraktijk. Als basis van de BOI dienen de vragenlijsten 4DKL, DSM-5-SR, Context vragenlijst en Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). De BOI kan door de patiënt in ca. 15 minuten ingevuld worden. Resultaten inclusief ingevulde verwijscriteria en verwijsadvies worden teruggekoppeld naar het HIS.

Verwijshulp

Met de zorgIQ verwijshulp kun je snel beslissen waar de patiënt het beste behandeld kan worden: binnen de huisartsenpraktijk of binnen de GGZ na doorverwijzing, e.e.a. conform het verwijsmodel zoals beschreven in het HHM rapport (2013). Op basis van de gegeven antwoorden in de BOI worden 5 verwijscriteria automatisch ingevuld:

  1. Vermoeden DSM-benoemde stoornis
  2. Ernst problematiek
  3. Risico
  4. Complexiteit
  5. Beloop klachten

Je kunt zowel de verwijscriteria als het uiteindelijk verwijsadvies aanpassen zodat deze passen bij jouw klinisch oordeel. Het in MyMindspace gegenereerde verwijsadvies wordt geregistreerd en teruggekoppeld naar het HIS.

Verwijsadvies

Verslaglegging en SOEP rapportage

In de module Verslaglegging van MyMindspace kun je een dossier aanleggen met b.v. sessieverslagen. Je kunt ook SOEP rapportages maken incl. de benodigde NHG codes en deze terugkoppelen naar het HIS.

 

Consultatie en verwijzing

Je kunt een collega om advies vragen in de module Consultatie. De collega krijgt tijdelijk toegang tot het MyMindspace traject van de patiënt en laat een consultatieverslag achter. Patiënten kunnen in de module Verwijzing doorverwezen worden naar b.v. een psycholoog of psychotherapeut. Hierbij wordt een volledige verwijsbrief aangemaakt.

Inhoudelijke zorg en begeleiding

In het huisartsenpakket heb je de beschikking over alle mogelijkheden van het meest uitgebreide MyMindspace pakket: MMS Expert.

– Veilige communicatie

– Vragenlijsten (zie QuestPro testaanbod)

– Meer dan 20 zorgprogramma’s

– Zelfbouw van opdrachten, oefeningen, programma’s

– Module To-do om opdrachten/huiswerk klaar te zetten

– Diverse handige tools: Journaal, Stemmingsmeter, Stressmeter, Energiemeter, Slaap-waak kalender

– Alles is flexibel in te zetten, u levert zorg op maat

Kosten

Neem contact met ons op, we stellen in overleg een offerte op die past bij jouw praktijk.

Kosten van eHealth worden geheel vergoed door de zorgverzekeraars.