0comments

Praktijkdata EPD koppelt met MyMindspace

Praktijkdata, software voor psychologen en therapeuten biedt vanaf 1 januari 2019 de mogelijk om vanuit het EPD door te linken naar het MyMindspaceplatform. Het voordeel voor de Praktijkdata gebruiker is geen tweede inlog en niet dubbel hoeven invoeren van cliëntgegevens.

Met deze koppeling heeft de Praktijkdata gebruiker de beschikking over alle MyMindspace mogelijkheden zoals veilig (AVG) communiceren en bestanden uitwisselen met cliënten, collega’s en derden. Daarnaast heeft men de keuze uit meer dan 20 kant-en-klare eHealth programma’s en kunnen ROM vragenlijsten integraal ingezet worden. Tevens kan de Praktijkdata gebruiker een stemmingsmeter laten invullen en dagboeken laten bijhouden door de cliënt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van Praktijkdata: info@praktijkdata.nl of telefonisch 0527-785223.

0comments

Veilige berichtendienst voor communicatie met collega’s en sociale omgeving van de cliënt

Veilige communicatie tussen begeleider en cliënt is altijd een basisfunctie van het MyMindspace platform geweest, maar binnenkort zal het middels een nieuwe berichtendienst ook mogelijk zijn om met collega zorgverleners veilig te communiceren. Deze hoeven hiervoor geen gebruiker van MyMindspace te zijn. De collega ontvangt een notificatie en kan vervolgens op de berichtendienst inloggen om het bericht te lezen en beantwoorden of het document op te halen. De inlog is via twee-factor authenticatie beveiligd.

Tevens wordt het mogelijk om bij de cliënt een sociale omgeving in te richten met diverse personen, denk bijvoorbeeld aan een partner, ouder of leerkracht. Met personen in de sociale omgeving van de cliënt kunt u apart communiceren en u kunt ze laten delen in informatie rondom de behandeling van de cliënt.

Met de MyMindspace berichtendienst is het niet langer noodzakelijk om voor veilige communicatie met collega’s en derden nog weer een apart systeem aan te schaffen en in te richten, alle communicatie kan op 1 plaats gebeuren in de vertrouwde omgeving van MyMindspace.

0comments

MyMindspace en de AVG

De Algemene Verordening Gegegensbescherming stelt extra eisen aan hoe u met uw cliënten communiceert. E-mail is niet veilig genoeg om berichten en documenten te versturen waarin persoonsgegevens en andere privacy-gevoelige gegevens staan. MyMindspace is hiervoor een prima en veilige oplossing.

MyMindspace biedt een portaal voor de cliënt om informatie in te zien rondom de eigen behandeling en een platform voor veilige communicatie tussen begeleider en cliënt. Ook al heeft u geen behoefte aan inhoudelijke eHealth, met een MyMindspace Basis abonnement heeft u alle functionaliteit voor veilige communicatie met de cliënt. Hieronder valt niet alleen het uitwisselen van berichten en documenten (b.v. een behandelovereenkomst, rapportages), maar ook de dagboekfunctionaliteit, stemmingsmeter en vragenlijsten. Een MyMindspace Basis abonnement heeft u al voor € 17,50 per maand (onbeperkt aantal cliënten, excl. BTW). Veilig, handig, efficiënt!

0comments

Zorgkaart en consultatie

Het MyMindspace platform blijft zich uitbreiden. Sinds we onze samenwerking met zorgIQ gestart zijn, zijn we bezig met het verbeteren en versimpelen van de samenwerking tussen huisartsenpraktijken en bGGZ en sGGZ praktijken.

Zorgkaart

Wilt u als ggz-praktijk beter gevonden worden door huisartspraktijken in uw regio? Meld u dan nu aan voor de zorgkaart van MyMindspace en zorgIQ!
Huisartspraktijken die bij zorgIQ zijn aangesloten kunnen u via de zorgkaart vinden, gemakkelijk naar u verwijzen en een consult aanvragen bij (een van) uw psychologen of psychiaters.

Als u zich wilt kosteloos aanmelden voor deze zorgkaart kunt u dat doen via de volgende de website van zorgIQ. U ontvangt daarna alle benodigde informatie over de zorgkaart. U kunt uw gebieden van expertise invullen en zo duidelijk maken voor bijvoorbeeld welke klachten, cliënten naar u verwezen kunnen worden.
Door deze manier van doorverwijzen gaat het hele elektronische e-health dossier, met huiswerk, verslaglegging en vragenlijsten mee. Zo hoeft de cliënt niet nogmaals zijn of haar verhaal te doen en weer opnieuw dezelfde vragenlijsten in te vullen.

Ook kunt u andere psychologen of psychiaters met specifieke specialisaties in uw omgeving vinden op de zorgkaart en uw cliënt gemakkelijk naar hen doorverwijzen.

 

Consulten aanvragen of plegen

Met 1 simpele handeling verlenen u en uw cliënt toegang tot het online traject van de cliënt zodat de consulterend behandelaar mee kan kijken en advies kan uitbrengen. Ook kunt u gevraagd worden door collega’s van andere praktijken of POH-GGZ van huisartspraktijk in uw regio, om mee te kijken bij trajecten van hun cliënten.

Voor deze consulten kunt u onder andere meekijken in ingevulde vragenlijsten en e-health huiswerkopdrachten. Maar u kunt ook beveiligd berichten naar de cliënt sturen of zelf vragenlijsten klaarzetten. Met 1 druk op de knop rond u uw consult af en krijgt uw collega bericht dat u uw consult heeft voltooid.

0comments

MyMindspace sponsor van LVVP congres

Op 22 september vindt het jaarlijkse LVVP congres http://www.lvvp.info/congres/home plaats in Amersfoort. MyMindspace is sponsor van het congres en zal daar prominent aanwezig zijn. Kom eens langs op onze stand als u vragen heeft of gewoon voor de laatste nieuwtjes. Als sponsor mogen we 2 toegangskaarten a 295 euro/ps voor dit congres verloten onder de MyMindspace, ConsultManager of zorgIQ gebruikers. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u zich aanmelden via wimmasselink@mymindspace.nl Tot vrijdag 22 september a.s..

0comments

Websites in de zorg zijn een zorgenkindje.

Vanavond kreeg de Zorg in het algemeen en GGZ zorg in het bijzonder er flink van langs in het 20 uur Journaal van de AP, Autoriteit Persoonsgegevens dat heel veel websites en aanmeldformulieren van zorgaanbieders (22000 onderzocht) slecht tot niet beveiligd zijn. De kans op een datalek is enorm. Zie Journaal veilig communiceren in de zorg.

Met MyMindspace communiceert u veilig (alles via https://) met collega zorgverleners en uw cliënten. Het is o.a. een veilige vervanger voor email.

0comments

Lancering zorgkaart in MyMindspace

De landelijke MyMindspace zorgkaart is gereed. Via deze zorgkaart kunnen aangesloten verwijzers, u en uw organisatie op beveiligde wijze online benaderen, voor verwijzingen en/of consultatievragen. Door de samenwerking met zorgIQ maken inmiddels honderden huisartsen en POH-GGZ gebruik van het platform en zijn nu duizenden patiënten aangesloten.

Kosteloos aanmelden voor de landelijke zorgkaart?

Stuur een e-mail naar helpdesk@mymindspace.nl. U ontvangt dan instructies om uw profiel mee aan te maken.

0comments

Integratiemogelijkheden met EPD verder uitgebreid

De integratiemogelijkheden van MyMindspace met het EPD zijn verder uitgebreid. Vanuit het EPD kunnen nu brieven en formulieren als PDF aan het clienttraject in MyMindspace worden toegevoegd. Tevens is het nu mogelijk, om vanuit het EPD via MyMindspace terugkoppeling naar de huisarts te geven in de vorm van een edifact bericht naar het HIS. Denk hier bijv. aan aanmeldingsbrief, rapportage, afmeldingsbrief.

0comments

Nieuw: consultatie- en verwijsfunctie

De komende maanden zal in eerste instantie de zorgkaart gevuld gaan worden. Daarna zal de nieuwe consultatie- en verwijsfunctie in MyMindspace opgeleverd worden. Na toestemming van de cliënt, kunnen u en de verwijzer dan (delen van) het beschikbare digitale dossier delen. Hiermee kan het hulpverleningsproces en onderlinge communicatie geoptimaliseerd worden. Het verwijssysteem wordt zo ingericht, dat de hele communicatie via de keten HIS – MyMindspace – EPD (ConsultManager) kan lopen, zodat er geen externe systemen nodig zijn en de cliënt ook hier in staat gesteld kan worden inzage te houden in deze processen.

0comments

MyMindspace wordt spil in ketenzorg

Fase 1 van de uitbreiding van het MyMindspace platform vordert gestaag en zal rond 1 januari opgeleverd worden. De honderden bij zorgIQ aangesloten huisartspraktijken zullen dan gebruik gaan maken van MyMindspace voor evaluatie en behandeling van patiënten met psychische klachten. In de werkwijze van de huisarts/POH-GGZ wordt iedere patiënt met psychische klachten direct aangemeld op MyMindspace, zodat daar screening kan plaatsvinden (BOI beslissingsondersteuner/ zorgIQ verwijshulp) en, afhankelijk van de uitslag, doorverwijzing of behandeling gedaan kan worden.

Voor het doorverwijzen wordt in fase 2 van de uitbreiding van MyMindspace een zorgnetwerk registratie geïmplementeerd en het gebruik van het netwerk om door- en terugverwijzingen te realiseren, inclusief de daarbij behorende administratieve communicatie en terugkoppeling.

Het zorgnetwerk van MyMindspace is gebaseerd op een registratie van praktijken in de GGZ inclusief uitgebreide kenmerken zoals kwalificaties, behandelaanbod, bereikbaarheid, etc.. Deze kenmerken worden gebruikt bij het zoeken naar een geschikte zorgverlener om naar te verwijzen, zodat een zo goed mogelijk match ontstaat tussen de behoefte/vraag van de cliënt en het aanbod van de praktijk. Op het zorgnetwerk van MyMindspace kunnen bestaande gebruikers van het platform zich laten aansluiten, maar ook externe praktijken.

Bij verwijzing van een cliënt binnen de GGZ komen de nodige administratieve handelingen om de hoek kijken: verwijsbrief van de huisarts naar de bGGZ/sGGZ zorgverlener, bericht van aanmelding/ afmelding, terugrapportage door de bGGZ/sGGZ zorgverlener naar de huisarts, etc.. Omdat zorgverleners van de hele GGZ keten ervan gebruik kunnen maken, biedt MyMindspace unieke mogelijkheden bij door- en terugverwijzingen:

– Verwijzing door een huisarts wordt bij de bGGZ/sGGZ zorgverlener binnen MyMindspace zichtbaar als een nieuwe cliëntaanmelding inclusief verwijsbrief. De nieuwe cliënt en de verwijsbrief worden ook doorgestuurd naar het EPD (ConsultManager b.v.).

– Brieven en rapportages die de bGGZ/sGGZ zorgverlener naar de huisarts wil sturen kunnen vanuit het EPD via MyMindspace naar het HIS van de huisarts. Deze route is geheel veilig en kan het gebruik van diensten als Zorgmail vervangen.

– Er kan complete dossieroverdracht plaatsvinden van het MyMindspace dossier, zodat de nieuwe zorgverlener inzage heeft in het voortraject van de cliënt.

Doorverwijzing naar bGGZ/sGGZ praktijken die wel in het MyMindspace zorgnetwerk zijn opgenomen, maar zelf geen gebruiker zijn van het platform, is ook mogelijk. Hierbij kan echter niet gebruik gemaakt worden van alle communicatieve voordelen zoals boven beschreven.

Naast verwijzing van cliënten zal het zorgnetwerk ook gebruikt kunnen worden om andere zorgverleners in te kunnen schakelen bij consultatie of waarneming. Hierbij krijgt de collega zorgverlener na toestemming van de cliënt tijdelijk geheel of gedeeltelijk toegang tot het MyMindspace cliëntdossier.