0comments

Websites in de zorg zijn een zorgenkindje.

Vanavond kreeg de Zorg in het algemeen en GGZ zorg in het bijzonder er flink van langs in het 20 uur Journaal van de AP, Autoriteit Persoonsgegevens dat heel veel websites en aanmeldformulieren van zorgaanbieders (22000 onderzocht) slecht tot niet beveiligd zijn. De kans op een datalek is enorm. Zie Journaal veilig communiceren in de zorg.

Met MyMindspace communiceert u veilig (alles via https://) met collega zorgverleners en uw cliënten. Het is o.a. een veilige vervanger voor email.

0comments

Lancering zorgkaart in MyMindspace

De landelijke MyMindspace zorgkaart is gereed. Via deze zorgkaart kunnen aangesloten verwijzers, u en uw organisatie op beveiligde wijze online benaderen, voor verwijzingen en/of consultatievragen. Door de samenwerking met zorgIQ maken inmiddels honderden huisartsen en POH-GGZ gebruik van het platform en zijn nu duizenden patiënten aangesloten.

Kosteloos aanmelden voor de landelijke zorgkaart?

Stuur een e-mail naar helpdesk@mymindspace.nl. U ontvangt dan instructies om uw profiel mee aan te maken.

0comments

Integratiemogelijkheden met EPD verder uitgebreid

De integratiemogelijkheden van MyMindspace met het EPD zijn verder uitgebreid. Vanuit het EPD kunnen nu brieven en formulieren als PDF aan het clienttraject in MyMindspace worden toegevoegd. Tevens is het nu mogelijk, om vanuit het EPD via MyMindspace terugkoppeling naar de huisarts te geven in de vorm van een edifact bericht naar het HIS. Denk hier bijv. aan aanmeldingsbrief, rapportage, afmeldingsbrief.

0comments

Nieuw: consultatie- en verwijsfunctie

De komende maanden zal in eerste instantie de zorgkaart gevuld gaan worden. Daarna zal de nieuwe consultatie- en verwijsfunctie in MyMindspace opgeleverd worden. Na toestemming van de cliënt, kunnen u en de verwijzer dan (delen van) het beschikbare digitale dossier delen. Hiermee kan het hulpverleningsproces en onderlinge communicatie geoptimaliseerd worden. Het verwijssysteem wordt zo ingericht, dat de hele communicatie via de keten HIS – MyMindspace – EPD (ConsultManager) kan lopen, zodat er geen externe systemen nodig zijn en de cliënt ook hier in staat gesteld kan worden inzage te houden in deze processen.

0comments

MyMindspace wordt spil in ketenzorg

Fase 1 van de uitbreiding van het MyMindspace platform vordert gestaag en zal rond 1 januari opgeleverd worden. De honderden bij zorgIQ aangesloten huisartspraktijken zullen dan gebruik gaan maken van MyMindspace voor evaluatie en behandeling van patiënten met psychische klachten. In de werkwijze van de huisarts/POH-GGZ wordt iedere patiënt met psychische klachten direct aangemeld op MyMindspace, zodat daar screening kan plaatsvinden (BOI beslissingsondersteuner/ zorgIQ verwijshulp) en, afhankelijk van de uitslag, doorverwijzing of behandeling gedaan kan worden.

Voor het doorverwijzen wordt in fase 2 van de uitbreiding van MyMindspace een zorgnetwerk registratie geïmplementeerd en het gebruik van het netwerk om door- en terugverwijzingen te realiseren, inclusief de daarbij behorende administratieve communicatie en terugkoppeling.

Het zorgnetwerk van MyMindspace is gebaseerd op een registratie van praktijken in de GGZ inclusief uitgebreide kenmerken zoals kwalificaties, behandelaanbod, bereikbaarheid, etc.. Deze kenmerken worden gebruikt bij het zoeken naar een geschikte zorgverlener om naar te verwijzen, zodat een zo goed mogelijk match ontstaat tussen de behoefte/vraag van de cliënt en het aanbod van de praktijk. Op het zorgnetwerk van MyMindspace kunnen bestaande gebruikers van het platform zich laten aansluiten, maar ook externe praktijken.

Bij verwijzing van een cliënt binnen de GGZ komen de nodige administratieve handelingen om de hoek kijken: verwijsbrief van de huisarts naar de bGGZ/sGGZ zorgverlener, bericht van aanmelding/ afmelding, terugrapportage door de bGGZ/sGGZ zorgverlener naar de huisarts, etc.. Omdat zorgverleners van de hele GGZ keten ervan gebruik kunnen maken, biedt MyMindspace unieke mogelijkheden bij door- en terugverwijzingen:

– Verwijzing door een huisarts wordt bij de bGGZ/sGGZ zorgverlener binnen MyMindspace zichtbaar als een nieuwe cliëntaanmelding inclusief verwijsbrief. De nieuwe cliënt en de verwijsbrief worden ook doorgestuurd naar het EPD (ConsultManager b.v.).

– Brieven en rapportages die de bGGZ/sGGZ zorgverlener naar de huisarts wil sturen kunnen vanuit het EPD via MyMindspace naar het HIS van de huisarts. Deze route is geheel veilig en kan het gebruik van diensten als Zorgmail vervangen.

– Er kan complete dossieroverdracht plaatsvinden van het MyMindspace dossier, zodat de nieuwe zorgverlener inzage heeft in het voortraject van de cliënt.

Doorverwijzing naar bGGZ/sGGZ praktijken die wel in het MyMindspace zorgnetwerk zijn opgenomen, maar zelf geen gebruiker zijn van het platform, is ook mogelijk. Hierbij kan echter niet gebruik gemaakt worden van alle communicatieve voordelen zoals boven beschreven.

Naast verwijzing van cliënten zal het zorgnetwerk ook gebruikt kunnen worden om andere zorgverleners in te kunnen schakelen bij consultatie of waarneming. Hierbij krijgt de collega zorgverlener na toestemming van de cliënt tijdelijk geheel of gedeeltelijk toegang tot het MyMindspace cliëntdossier.

0comments

Digitaal in de huisartsenpraktijk

Op vrijdag 25 november staan we samen met ZorgIQ op “Digitaal in de huisartsenpraktijk”, voor de POH-GGZ’er bij de huisarts. We hebben nog een (beperkt) aantal toegangskaarten (à €250,00) gratis beschikbaar. Neem hiervoor contact op met wimmasselink@mymindspace.nl

0comments

Samenwerking MyMindspace en zorgIQ: de hele GGZ-keten onder één digitaal dak!

MyMindspace gaat intensief samenwerken met zorgIQ, een platform voor online zorg gericht op huisarts en POH-GGZ. Vanaf januari 2017 gaan zorgIQ klanten gebruik maken van MyMindspace. Het MyMindspace platform wordt de komende maanden uitgebreid en aangepast om ook voor huisarts/POH-GGZ optimaal geschikt te maken.

Integratie ZorgIQ behandelmodules
Door de samenwerking zal een twintigtal gevalideerde behandelmodules van ZorgIQ ingebracht worden in MyMindspace. Hieronder valt bijvoorbeeld de module ‘Eerste hulp bij BurnOut’ dat het kwaliteitskeurmerk ‘Online Hulpstempel’ van het Trimbos Instituut draagt.

Uitbreiding ROM testaanbod
Aan het ROM Manager aanbod zullen diverse vragenlijsten worden toegevoegd, waaronder de ZorgIQ beslissingsondersteuner (BOI). Dit screeningsinstrument is gebaseerd op de veelgebruikte 4DKL en is goedgekeurd door de stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Met de ROM module die ingebouwd zal worden in MyMindspace kan de cliënt vragenlijsten opstarten en kunnen zorgverlener en cliënt testresultaten inzien.

Veiligheid voorop
Bij de ontwikkeling van het MyMindspace/zorgIQ platform heeft veiligheid uiteraard de hoogste prioriteit gekregen. Zowel bij gegevensuitwisseling met het HIS van de huisarts als het EPD van de psycholoog/psychotherapeut zijn veiligheid en privacy gewaarborgd. En ook het uitwisselen van berichten tussen cliënt en zorgverlener vindt plaats in een streng beveiligde omgeving.

De hele GGZ-keten onder één digitaal dak
Niet alleen de zorg voor de cliënt wordt door de samenwerking tussen ZorgIQ en MyMindspace geoptimaliseerd, ook het uitvoeren van uw administratieve taken en processen wordt een stuk efficiënter en gebruiksvriendelijker. Of het nu gaat om een verwijzing van huisarts/POH-GGZ naar psycholoog, psychotherapeut of psychiater, de overdracht van een dossier, of een consultatie met dossierinzage: in het nieuwe platform kan de hele GGZ-keten onder één digitaal dak werken!

0comments

Versterking van het team

Het MyMindspace team heeft versterking gekregen in de persoon van Jaap Roorda. Bij Boom Uitgevers Amsterdam was Jaap projectmanager e-mental health en als zodanig een expert in wat er zowel technisch als inhoudelijk speelt op dit gebied. Na zijn vertrek bij Boom vond Jaap in MyMindspace een mooie uitdaging om dit platform verder te helpen ontwikkelen. Hij zal inhoudelijke input leveren en ook contacten onderhouden met relevante externe partijen. Daarnaast is Jaap beschikbaar voor het met woord en daad ondersteunen van gebruikers in het opzetten van online zorg en het werken met MyMindspace. Naast zijn werk voor MyMindspace is Jaap als projectmanager bij het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) ook part-time betrokken bij eHealth projecten voor huisartsenzorg. We zijn enthousiast over het binnenhalen van Jaap in de overtuiging dat we met hem ons platform een extra boost zullen geven!
0comments

Koppeling van ConsultManager naar MyMindspace

Koppeling van MyMindspace met het ConsultManager EPD van ManageWare Pro is actief! Gebruikers van ConsultManager kunnen door deze integratie nu gegevens uitwisselen met MyMindspace en diverse MyMindspace acties uitvoeren vanuit ConsultManager en vice versa. Zie hier voor meer informatie.

0comments

eHealth Best Practice Day

MyMindspace sponsort het congres ‘eHealth Best Practice Day’ in de Jaarbeurs in Utrecht. Voor meer informatie over dit congres zie hier.