Visie

Wij bij MyMindspace vinden het belangrijk dat de zorg zich blijft vernieuwen. Door technische middelen op de beste manier in te zetten willen wij hier aan bijdragen. Om de zorg te vergemakkelijken voor behandelaar en patiënt hebben wij een allesomvattend e-health platform gecreëerd. Ons e-health platform dient ter ondersteuning van de behandelaar en zorgt dat patiënten zelfstandig aan de slag kunnen met hun zorgvraag. Wel vinden wij het heel belangrijk dat het persoonlijke karakter van de zorg niet verdwijnt en wij streven er naar om persoonlijk contact en ICT te combineren.

Door technische middelen op de beste manier in te zetten, dragen wij bij aan een vernieuwing van de zorg. 

Ons doel is het vernieuwen van de GGZ door middel van ons online platform MyMindspace. In dit platform kunnen begeleider en cliënt veilig met elkaar  communiceren en informatie uitwisselen op een manier die aansluit bij de behoefte van zowel cliënt als zorgverlener.

De cliënt kan in een veilige online omgeving zijn behandeling volgen. Het e-health platform is gebruiksvriendelijk en gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt.

De begeleider kan op een simpele en overzichtelijke manier alle cliënten volgen en bijsturen waar nodig. Door de mogelijkheid voor het versturen van persoonlijke berichten, houdt ons e-health platform de online behandeling toch persoonlijk.

Daarnaast heeft de begeleider alle mogelijkheden om administratie in het e-health platform bij te houden. Integratie met EPD en HIS zorgt dat alle administratie op één veilige omgeving kan worden bijgehouden, waardoor er minder tijd aan verloren gaat.