Koppelingen EPD

MyMindspace kan geheel of gedeeltelijk geïntegreerd worden met een EPD of praktijkbeheerprogramma.

Apart inloggen en dubbel invoeren van cliëntgegevens is dan niet meer nodig, ook allerlei beheerfuncties en activiteiten kunnen vanuit het EPD gedaan worden.

Door koppeling met het EPD wordt de inzet van eHealth niet tijdrovend maar juist tijdbesparend en bent u effectiever met de behandeling bezig!

De volgende integratiemogelijkheden zijn beschikbaar:

Het ConsultManager EPD van ManageWare Pro is reeds geheel geïntegreerd met MyMindspace.

Het Praktijkdata EPD biedt eveneens een koppeling met MyMindspace.

Koppelingen met andere EPD’s zijn in voorbereiding. Informeer of uw EPD ook gekoppeld kan worden!