Koppelingen EPD

MyMindspace kan geheel of gedeeltelijk geïntegreerd worden met een EPD of praktijkbeheerprogramma.

Apart inloggen en dubbel invoeren van cliëntgegevens is dan niet meer nodig, ook allerlei beheerfuncties en activiteiten kunnen vanuit het EPD gedaan worden.

Door koppeling met het EPD wordt de inzet van eHealth niet tijdrovend maar juist tijdbesparend en bent u effectiever met de behandeling bezig!

De volgende integratiemogelijkheden zijn beschikbaar:

  • Met 1 klik vanuit het EPD inloggen in MyMindspace dashboard of specifiek traject.
  • Vanuit het EPD MyMindspace trajecten aanmaken en beheren.
  • Activiteiten van cliënten bekijken in het EPD.
  • Vanuit het EPD berichten toevoegen aan MyMindspace trajecten.
  • Brieven en formulieren met 1 klik van EPD naar MyMindspace traject.
  • bGGZ en sGGZ tijdschrijven in MyMindspace wordt bijgeschreven in het EPD
  • Complete synchronisatie van vragenlijsten: klaarzetten, invullen, status, resultaten.
  • Afspraakbevestigingen automatisch vanuit EPD naar MyMindspace.

Het ConsultManager EPD van ManageWare Pro is reeds geheel geïntegreerd met MyMindspace.

Het Praktijkdata EPD biedt eveneens een koppeling met MyMindspace.

Koppelingen met andere EPD’s zijn in voorbereiding. Informeer of uw EPD ook gekoppeld kan worden!