Koppelingen EPD

MyMindspace kan geheel of gedeeltelijk geïntegreerd worden met een EPD of praktijkbeheerprogramma.

Apart inloggen en dubbel invoeren van cliëntgegevens is dan niet meer nodig, ook allerlei beheerfuncties en activiteiten kunnen vanuit het EPD gedaan worden.

Door koppeling met het EPD wordt de inzet van eHealth niet tijdrovend maar juist tijdbesparend en bent u effectiever met de behandeling bezig!

De volgende integratiemogelijkheden zijn beschikbaar:

  • Met 1 klik vanuit het EPD inloggen op uw MyMindspace dashboard.
  • Met 1 klik vanuit het EPD inloggen op een specifiek traject in MyMindspace.
  • Een nieuw MyMindspace traject starten vanuit het EPD.
  • Overzicht van MyMindspace trajecten in het EPD.
  • Overzicht van actuele MyMindspace activiteiten in het EPD.
  • bGGZ en sGGZ tijdschrijven in MyMindspace wordt bijgeschreven in het EPD
  • Vragenlijsten kunnen vanuit het EPD worden klaar gezet en door de cliënt in MyMindspace worden ingevuld, met een automatische berekening en terugkoppeling naar het EPD.
  • Cliënt kan afspraakaanvragen indienen en inzien vanuit MyMindspace. De afspraakaanvragen worden in het EPD getoond en kunnen door u afgehandeld worden.

Het ConsultManager EPD van ManageWare Pro is reeds geheel geïntegreerd met MyMindspace.

Vanaf 1-1-2019 biedt het Praktijkdata EPD eveneens een koppeling met MyMindspace.

Koppelingen met andere EPD’s zijn in voorbereiding. Informeer of uw EPD ook gekoppeld kan worden!