Helpdesk

Handleidingen

U kunt onderstaande handleidingen voor begeleider en voor cliënt downloaden. Is uw EPD aan MyMindspace gekoppeld, dan heeft uw EPD leverancier een aparte handleiding die de mogelijkheden van de koppeling beschrijft.

Handleiding voor begeleiders (versie juni 2018)

Handleiding voor cliënten (versie oktober 2021)

Vragen aan de helpdesk

E-mail: stuur uw vraag naar helpdesk@mymindspace.nl. Een van onze medewerkers zal z.s.m. reageren.

Telefoon: 030-692 5701